KURSUS i-THINK DALAM TALIAN (KiDT)

Apa itu Program i-THINK?

•   Inisiatif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Agensi Inovasi      Malaysia (AIM)

•   Membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan guru dan murid

•   Memupuk & membangun modal insan berinovatif

•   Meningkatkan kemahiran berfikir murid

•   Melengkapkan generasi masa depan dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Anda juga boleh memuat turun disini.