Hal Ehwal Murid

Pengerusi
Pengetua
Tn. Aminuddin bin Jusoh @ Yusof

Timbalan Pengerusi I
Penolong Kanan HEM
En. Rosman bin Daud

Timbalan Pengerusi II
GKMP Sains dan Matematik


Naib Pengerusi I
Penolong Kanan Pentadbiran
En. Anuar bin Mohd Amin

Naib Pengerusi II
Penolong Kanan Ko-Kurikulum
Pn. Normah binti Ali

Setiausaha
Kaunselor 
Pn. Normadihah binti Zakaria   
                   
AJK

Ketua Bidang Bahasa
Pn. Wan Khadijah bin Wan Su

Ketua Bidang Pendidikan Islam & B. Arab
Pn. Rohayati binti Abdul Latif

Ketua Bidang Votek
En. Sahari bin Mustafa

Ketua Bidang Kemanusiaan
Pn. Wan Sarina binti Wan Abdullah

Semua Setiausaha/Ketua unit kecil bawah HEM